دکتـر الهـه مهـرمـنش  دکتـری روانشنـاسی سلامــت

مهارت درخواست برای تغییر رفتار وهمدلی

مهارت درخواست برای تغییر رفتار چگونه است؟
این مهارت، نسبتا پیچیده است و خود از چند مهارت اختصاصی دیگر مانند بیان احساس، توصیف رفتار طرف مقابل و بیان خواسته ی خود تشکیل می شود ، بنابراین درخواست برای تغییر رفتار از جملات سه عبارتی تشکیل می شود :
. عبارت اول بیان احساس خود
. عبارت دوم توصیف رفتار طرف مقابل
. عبارت سوم بیان انتظار یا خواسته ی خود
"ناراحت می شوم (بیان احساس خود) ، وقتی صحبت مرا قطع می کنی ( توصیف رفتار طرف مقابل) ، انتظار دارم به من فرصت بدهی تا حرف خود را تمام کنم ( بیان انتظار خود) ."

" به من بر میخورد (بیان احساس خود)، وقتی میبینم کسی بدون اجازه به اتاقم وارد می شود ( توصیف رفتار طرف مقابل) ، انتظار دارم قبل از ورود به اتاق در بزنید (بیان انتظار خود) ."
"ناراحت می شوم (بیان احساس خود) ، وقتی بدون هماهنگی با من مهمان دعوت می کنی (توصیف رفتار طرف مقابل) ، انتظار دارم قبل از این کار مرا در جریان بگذاری (بیان انتظار خود)."
" خیلی عصبانی می شوم ( بیان احساس خود)، وقتی ببینم کسی به من قول داده است اما سر قول و قرارش حاضر نشده است (توصیف رفتار طرف مقابل) ، دلم می خواهد وقتی به من قول می دهی به قول خودت عمل کنی (بیان انتظار خود)."

 

 

 

مهارت هم دلی چیست؟
وقتی طرف مقابل، ناراحت، آزرده و غمگین است، زمانی که احساس تنهایی می کند و نیاز به کمک دارد، "مهارت هم دلی کردن" به ما کمک می کند تا به او نزدیک تر شویم و طرف مقابل نیز احساس خواهد کرد که او را درک می کنیم و در کنارش هستیم . برای هم دلی ابتدا باید: 
. توجه کنید که دیگری چه می گوید و با دقت به صحبت های او گوش دهید .
. به احساسات او توجه کنید . گوینده ممکن است احساس خود را بیان کند یا بیان نکند، اما معنا و مفهوم جملاتی که می گوید، می تواند منعکس کننده ی احساسات او باشد .
. در صورت ابهام از گوینده سؤال کنید .
. سپس به کمک عبارت "متوجه هستم"، "درک میکنم" ، "می فهمم" ، هم دلی خود را به دیگری نشان دهید . برای مثال:  "متوجه هستم در چه وضعیتی به سر می بری. "
"درک میکنم چقدر ناراحت هستی ."
"می فهمم چقدر عذاب کشیدی".
"متوجه هستم چقدر تحت فشاری

 

 

 

گروه مطالب: 

  آدرس مطب  :

 

  خیابان شریعتی - ابتدای خیابان دستگردی(ظفر)،ساختمان پزشکان سبز،پ۷ ،طبقه دوم واحد ۷

  

 

 

   تلفن :۲۲۶۳۹۳۴۱-۰۲۱

   همراه : ۰۹۱۹۵۰۸۹۴۵۶

تهران شریعتی ابتدای خیابان ظفر ساختمان سبز پلاک ۷ طبقه دوم واحد ۲