دکتـر الهـه مهـرمـنش  دکتـری روانشنـاسی سلامــت

مدیریت استرس

مدیریت استرس چیست؟

استرس را می توان به عنوان یک تجربه هیجانی منفی که با تغییرات بیوشیمیایی، روان شناختی، شناختی و رفتاری همراه می باشد ، تعریف کرد . این تغییرات در جهت تغییر در جهت تغییر واقعه پر استرس یا عوض کردن اثرات آن است. حوادثی مانند سرو صدا، ازدحام، یک ارتباط بین فردی بد، قرار ملاقات برای یک مصاحبه ی شغلی و .. می توانند جزو حوادث استرس زا باشند.

از آنجا که یک حادثه خاص می تواند برای یک نفر استرس زا و برای فرد دیگر بدون استرس تلقی شود، بنابراین اکثر تعاریف استرس بر رابطه ی بین فرد و محیط تاکید کرده اند.

استرس پیامد فرایند ارزیابی فرد است، یعنی ارزیابی این که آیا منابع فردی برای پاسخگویی به توقعات محیط کافی است یا نه.

 

 

توصیه های کوچک برای مقابله ی سازگارانه با استرس:

محیط فیزیکی خود را تنظیم کنید: نور، رنگ و سرو صدا عناصری هستند که بر حواس ما اثر گذاشته و می توانند فشار آفرین بوده و برعکس کاهنده ی استرس باشند. مثلا آبی کمرنگ برای دیوارها رنگ مناسبی است و اگر اتاق کاملا سفید باشد، باید با وسایل رنگین تزیین شود. 

 

 

 

 

خودتان را تشویق کنید: خیلی وقت ها آدم ها تحت فشار قرار می گیرند چون خودشان را سرزنش می کنند و حتی زمانی که مقصر نیستند خود را گناهکار می دانند. در چنین مواردی بزرگترین خطای فرد خودگویی های منفی است، چون این خود گویی ها استرس آفرین هستند.

چقدر خوب است آدم ها یاد بگیرند وقتی که کاری را به خوبی انجام می دهند، با خود بگویند: کارم خوب بود.

بهترین راه این است که فرد در ابتدا خودگویی های مثبت را در جلوی آینه با خود تمرین کند تا زمانی که این خودگویی ها تبدیل به یک پاسخ اتوماتیک شوند. یک راه دیگر، افزایش خودباوری یا عزت نفس است. خودباوری باعث می شود که فرد خطاهای خود را بزرگ و فاجعه آمیز جلوه ندهد.

گروه مطالب: 

  آدرس مطب  :

 

  خیابان شریعتی - ابتدای خیابان دستگردی(ظفر)،ساختمان پزشکان سبز،پ۷ ،طبقه دوم واحد ۷

  

 

 

   تلفن :۲۲۶۳۹۳۴۱-۰۲۱

   همراه : ۰۹۱۹۵۰۸۹۴۵۶

تهران شریعتی ابتدای خیابان ظفر ساختمان سبز پلاک ۷ طبقه دوم واحد ۲