دکتـر الهـه مهـرمـنش  دکتـری روانشنـاسی سلامــت

رفتارهای غیر کلامی در مشاوره پیش از ازدواج

نقش رفتارهای غیر کلامی در مشاوره پیش از ازدواج چیست? 
رفتارهای غیر کلامی مواردی چون حالت های چهره ای، تماس دو چشمی و وضعیت اندامی را در بر می گیرند . توجه به این موارد به فرد کمک می کند تا دیگری را بهتر بشناسد . طبق تحقیقات، بخش مهمی از ارتباط، غیر کلامی است.  به عبارتی تنها ۱۳ درصد ارتباط کلامی است در حالی که ۸۷ درصد ارتباط غیر کلامی است . 
افراد در ملاقات هایی که به منظور اشنایی صورت می گیرد، به چه نشانه های غیر کلامی باید توجه کنند? 
. تماس چشمی: 
عدم تماس چشمی می تواند نشانه ای از شرم یا پنهان کاری باشد . زیر چشمی نگاه کردن یا دزدیدن نگاه خود می تواند، نشانه ای از بدبینی باشد .
زل زدن و نگاه خیره به دیگری می تواند نشانه ای از گستاخی و خشم باشد.
. حالت های چهره ای: 
رنگ پوست، تن صدا و لحن کلام منعکس کننده حالت های چهره ای هستند . افراد خجول با تن صدای پایینی حرف میزنند . افراد خشمگین با تن صدای بالایی صحبت می کنند . لحن کلام افراد بدبین طعنه آمیز و گزنده است و افراد خجول با لحن شرمگین صحبت می کنند .
. وضعیت اندامی: 
نوع راه رفتن، ایستادن ، نشستن و استفاده از دست ها نشانگر وضعیت اندامی است . افراد عجول سریع راه می روند . افراد خجول سر به زیر هستند . کسانی که از عزت نفس پایینی برخوردارند، اغلب قوز می کنند و با شانه های افتاده راه می روند . افسرده ها به کندی راه می روند . و افراد وسواسی شق و رق راه می روند و مراقب هستند با چیزی تماس پیدا نکنند . افراد لاقید پاها را روی زمین می کشند و تلوتلو خوران راه می روند . نوع نشستن افراد نیز می تواند معرف شخصیت آن ها باشد . چنانچه افراد خجول اغلب صندلی کنار در ورودی را انتخاب می کنند و با فاصله دورتری از شما می نشینند . افرادی که مضطرب و نا آرام و بی قرار به نظر می رسند، مدام دست هایشان را به هم می مالند . افراد گستاخ در صندلی فرو می روند و یا با وضعیتی نامناسب می نشینند . نوع استفاده از دست ها نیز مهم است . افراد خشمگین اغلب از انگشتان به منظور تهدید استفاده می کنند . آن ها بیش از اندازه دست هایشان را مشت می کنند و به نشانه خشم در هوا تکان می دهند . افراد خجول دست هایشان را پشت سرشان پنهان می کنند و یا دست به سینه می نشینند . افراد افسرده اغلب کز می کنند ، آرام به نظر می رسند و کمتر از حرکات دست ها استفاده می کنند . نوع ایستادن افراد نیز معرف شخصیت آن هاست .چنانچه افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند، اغلب محکم می ایستند . سرشان را بالا می گیرند و استوار به نظر می رسند . افراد خجول سر به زیر هستند، سر در گریبان می برند و قوز می کنند . افراد بدبین نمی توانند برای مدت کوتاهی جایی بایستند ، آن ها به دلیل بدبینی اغلب مشغول پاییدن دور و برشان هستند . افراد مضطرب نیز ممکن است از شدت اضطراب و نگرانی نتوانند به راحتی در جایی بایستند . توجه به ادا و اطوارها در ارتباط نیز مهم است . افراد نمایشی که در صدد جلب توجه دیگران هستند، اغلب با ادا و عشوه رفتار می کنند . در حالی که افراد مذهبی یا کسانی که شخصیت وسواسی دارند، نسبتا جدی و خشک به نظر می رسند .

گروه مطالب: 

  آدرس مطب  :

 

  خیابان شریعتی - ابتدای خیابان دستگردی(ظفر)،ساختمان پزشکان سبز،پ۷ ،طبقه دوم واحد ۷

  

 

 

   تلفن :۲۲۶۳۹۳۴۱-۰۲۱

   همراه : ۰۹۱۹۵۰۸۹۴۵۶

تهران شریعتی ابتدای خیابان ظفر ساختمان سبز پلاک ۷ طبقه دوم واحد ۲