دکتـر الهـه مهـرمـنش  دکتـری روانشنـاسی سلامــت

تفکر انتقادی

تعریف نقد
نقد به معنی سؤال کردن و ارزیابی کردن است. متأسفانه توانایی انتقاد، اغلب به صورت مخرب به کار می رود. بسیاری از افراد، فکر می کنند انتقاد یعنی زیر سؤال بردن و ناارزنده سازی، در حالی که انتقاد می تواند سازنده هم باشد. انتقاد سازنده یعنی تحلیل کردن به منظور ایجاد درک بهتری از آنچه که اتفاق می افتد .

فرایند های شکل دهنده تفکر نقاد :
تفکر نقاد از ترکیب فرایند های زیر تشکیل شده است: 
۱. فعالانه فکر کردن
۲. با دقت تمام موقعیت ها را وارسی کردن و به پرسش های اکتشافی دقیق درباره آن موقعیت ها پرداختن
۳. مستقلانه اندیشیدن
۴. نگاه کردن به موقعیت از زوایای گوناگون
۵. ایده ها را به شیوه ای سازمان یافته و منظم مورد بحث و بررسی قرار دادن

۱. فعالانه فکر کردن
تفکر نقاد مستلزم استفاده ی فعالانه از هوش، اطلاعات و توانایی ها به منظور مواجهه با موقعیت های زندگی است. 
زمانی که نقادانه فکر می کنیم، منتظر نمی مانیم که اتفاقی بیفتد، بلکه در فرایند رسیدن به اهداف، تصمیم گیری و تحلیل موضوع ها فعالانه درگیر می شویم .

۲. با دقت تمام موقعیت ها را وارسی کردن و پرسش های اکتشافی دقیق درباره ی آن موقعیت ها به عمل آوردن: 
یک جنبه ی مهم تفکر نقاد این است که موقعیت هایی را که با آن درگیر هستیم، به وسیله ی سؤال های مختلف وارسی کنیم. 
در واقع توانایی پرسیدن سؤال های مناسب یکی از قوی ترین ابزارهای تفکر است .
با این حال، بسیاری از افراد از آن به طور کامل استفاده نمی کنند. 

۳. مستقلانه اندیشیدن: 
هر قدر تجارب ما بیشتر می شود، ذهن و تفکر ما بیشتر رشد می کند و به بلوغ و پختگی نزدیک تر می شود.  ما به تدریج به جای اینکه نظرات دیگران را به سادگی بپذیریم، این توانایی را کسب می کنیم که تفکر خود را آزموده و تصمیم بگیریم که آیا موضوع یا اطلاعات مورد نظر درست است یا خیر؟

۴. نگاه کردن به موقعیت از زوایای گوناگون: 
با وجود اینکه مستقلانه فکر کردن ( خودمان فکر کنیم) ارزش فراوانی دارد، ولی باید توجه داشت که دیگران نیز ممکن است نظرات خوبی داشته باشند و بتوانیم چیزهای زیادی از آنان یاد بگیریم.  یک متفکر نقاد، فردی است که گوش می دهد و نقطه نظرها و عقاید جدید دیگران را به دقت امتحان می کند. 
هیچ کس همه چیز را نمی داند . نقطه نظر ما تنها یکی از چندین نقطه نظر درباره ی موقعیت و شرایط است .
ممکن است نقطه نظر های زیاد دیگری وجود داشته باشد که آن ها نیز در جای خود مهم بوده و باید در نظر گرفته شوند.  
هنگام کودکی، ما جهان را فقط از نقطه نظر خود درک می کردیم.  در طول رشد و در تماس  با افراد دیگری که نقطه نظرهای متفاوتی داشتند، به مرور زمان فهمیدیم که نقطه نظرات ما تنها راه دیدن موقعیت و شرایط نیستند.

گروه مطالب: 

  آدرس مطب  :

 

  خیابان شریعتی - ابتدای خیابان دستگردی(ظفر)،ساختمان پزشکان سبز،پ۷ ،طبقه دوم واحد ۷

  

 

 

   تلفن :۲۲۶۳۹۳۴۱-۰۲۱

   همراه : ۰۹۱۹۵۰۸۹۴۵۶

تهران شریعتی ابتدای خیابان ظفر ساختمان سبز پلاک ۷ طبقه دوم واحد ۲