دکتـر الهـه مهـرمـنش  دکتـری روانشنـاسی سلامــت

اهمیت روابط بین فردی

اهمیت روابط بین فردی:

پژوهش های روانشناختی در مورد اهمیت روابط بین فردی موثر به نتایج زیر رسیده اند:

_اثر مستقیم روی سلامت روانی فرد دارد.

_ به رشد شخصی و هویت یابی افراد کمک می کند.
_ بهره وری شغلی و موفقیت افراد را افزایش می دهند.
_کیفیت زندگی را افزایش می بخشد.
_تندرستی و سلامت جسمی به همراه می آورد.
_سازگاری فرد را افزایش می دهد.
_باعث مقابله ی سازنده با استرس می گردد.
_خودشکوفایی به همراه دارد.

برای کسب این امتیازات،باید بتوانیم روابط بین فردی موثر برقرار کنیم.روابط بین فردی موثر یک مهارت است.این مهارت همانند تمامی مهارت های دیگر با تمرین و تکرار کسب می شود.
برای برقراری روابط بین فردی موثر چهار حوزه مهارتی را باید فرا گرفت.این حوزه ها عبارتند از :
۱) اعتماد کردن به یکدیگر
۲) برقراری ارتباط روشن و عاری از ابهام
۲) پذیرش و حمایت یکدیگر
۳) حل تعارض ها و مشکلات موجود در رابطه به شیوه ای سازنده.

 

گروه مطالب: 

  آدرس مطب  :

 

  خیابان شریعتی - ابتدای خیابان دستگردی(ظفر)،ساختمان پزشکان سبز،پ۷ ،طبقه دوم واحد ۷

  

 

 

   تلفن :۲۲۶۳۹۳۴۱-۰۲۱

   همراه : ۰۹۱۹۵۰۸۹۴۵۶

تهران شریعتی ابتدای خیابان ظفر ساختمان سبز پلاک ۷ طبقه دوم واحد ۲